Drzwi otwarte

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy na drzwi otwarte dla dzieci, które chcą rozpocząć w naszej placówce w roku szkolnym 2024/2025 edukację przedszkolną

Placówka przy ul. Wojska Polskiego 13 a rocznik 2021,2020,2019,2018
6 marca 2024 r. ( środa) w godz.15.30 -17.00
13 marca 2024 r. ( środa) w godz.15.30 -17.00
Placówka przy ul. T. Chęsego 13 rocznik 2020,2019
7 marca 2024 r. (czwartek) w godz.15.30 -17.00
14 marca 2024 r. (czwartek) w godz.15.30 -17.00

Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Rodzice,

Rekrutacja dzieci rocznik:

2021 (nabór tylko do placówki przy ul. Wojska Polskiego),2020,2019,2018 odbywać się będzie w dniach od 26 lutego do 15 marca 2024 r.

Dokumenty pobierać będzie można w sekretariacie przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 13 a w godzinach od 7.00 do 15. 15 a we wtorki do godz.15.30.

Rekrutacja 2023/2024

Szanowni Rodzice,

W dniach od 20 lutego do 10 marca 2023 r. w naszej placówce odbywać się będzie rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2023/24 (roczniki 2020, 2019, 2018).

Od dnia 20 lutego wydawane będą w placówce przy ulicy Wojska Polskiego 13A wnioski przyjęcia dziecka do przedszkola oraz oświadczenia niezbędne do rekrutacji, jednocześnie te dokumenty będzie można pobrać z naszej strony internetowej. Dokumenty będą wydawane w godzinach od 700 do 1500, a we wtorki do 1530. Rekrutacja dotyczy placówki przy ulicy Wojska Polskiego 13A i Tadeusza Chęsego 13.

Dyżur wakacyjny 2022

Szanowni Państwo

W dniach od 01.06. do 10.06.2022 r. w godzinach od 700 do 1500 wydawane będą karty zgłoszenia dzieci na dyżur w miesiącu lipcu. Zgłoszenia dotyczą dzieci rodziców pracujących. Wnioski złożone po terminie (za datę złożenia uważa się datę wpływu wniosku do sekretariatu) lub wypełnione nieprawidłowo albo niekompletnie (mylny pesel, brak podpisu, daty, numeru telefonu), z powodu braków formalnych nie będą rozpatrywane.

Przedszkole dysponuje ograniczoną liczbą miejsc, po przekroczeniu jej rodzice zobowiązani będą do zapisu dziecka do innego dyżurującego przedszkola.

Rodzice dzieci spoza Przedszkola nr 20 zobowiązani będą do telefonicznego sprawdzenia czy dziecko zostało przyjęte na dyżur oraz w terminie od 21.06.2022 r. do 24.06.2022 r. odebranie umowy wraz z wyliczoną kwotą za pobyt dziecka. Warunkiem uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny jest uiszczenie obliczonej kwoty przed 01.07.2022 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 352 27 68.

Rekrutacja 2022/23

Szanowni Rodzice,

W dniach od 21 lutego do 11 marca 2022 r. w naszej placówce odbywać się będzie rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2022/23 (roczniki 2019, 2018, 2017, 2016). W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i obowiązującymi obostrzeniami pobieranie dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Dnia 21 lutego na naszej stronie umieszczone zostaną dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do przedszkola:
- wniosek oraz oświadczenia rodziców.

Wniosek wraz z oświadczeniami (które dotyczą konkretnego dziecka) oraz zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do placówki przy ulicy Wojska Polskiego 13A. Składanie wniosków dotyczy zarówno chętnych do placówki przy ul. Wojska Polskiego 13A oraz ul. Alejnika 13, w związku z powyższym na kopercie należy napisać ulicę wybranej placówki.